Милена Виденова Управител, КОНЕ

Милена Виденова

Милена Виденова е управител на Коне ЕООД за България от 1 август 2019. От 2012 до август 2019 година е била управител на Кофас за България. Тя е доказан професионалист във финансовата сфера, с повече от 21 години опит, 17 от които заема управленски позиции – в Кофас България, Хипо НОЕ Групе Банк АГ, във Финансиа Груп, в Уникредит Булбанк, в Ейч Ви Би Банк Биохим и други.  Милена Виденова е магистър по международни икономически отношения от УНСС с множество специализации в страната и чужбина. Професионалните й интереси са свързани с управление на международни, публични фирми, устойчиво развитие и финансиране на бизнеса. Милена Виденова е участвала като лектор и модератор на редица престижни форуми. Тя е била член на управителния съвет на Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ) за периода 2012 – 2019г.