инж. Димтър Пенев Управител, Сен-Гобен Констракшън Продъктс България

инж. Димтър Пенев

инж. Димтър Пенев е управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България, направления Rigips, Isover и Ecophon от 2007.Завършил е Университета по архитектура,строителство и геодезия (УАСГ)- София, през 1984. От 1995 г. до 2007 г. е управител на Rigips Bulgaria.