проф. д-р арх. Георгий Станишев преподавател и завеждащ катедра "История и теория на архитектурата", УАСГ

проф. д-р арх. Георгий Станишев

Роден на 23 март 1952 г. Завършва ВИАС, защитава докторантура в Московския архитектурен институт. Доцент, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия, катедра “История и теория на архитектурата”. Ръководител на архитектурно бюро “Прожектс” ЕООД. Участник в международни проектантски екипи за проектиране на крупни градоустройствени и архитектурни проекти. Отличаван е с много награди за проектите си у нас и в чужбина.