Арх. Алина Иванова „Студио 17,5-М“

Арх. Алина Иванова

арх. Алина Иванова дипломира в катедра „Обществени сгради“ на Университет по aрхитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в гр. София през 2000 г. Професионален опит е натрупала в АРХ А ЕООД, АДА ООД, Икони ООД.

През 2011 г. се присъединява към екипа на СТУДИО 17,5-M ООД, гр. София. Участвала в множество проекти за търговски центрове, офис сгради, хотели, еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, интериори.