Арх. Тихомир Казаков Изпълнителен директор, Stephen George International

Арх. Тихомир Казаков

След дългогодишна самостоятелна архитектурна практика, Тихомир се присъединява към семейството на Ствън Джорж Интернешънъл, основавайки клон на архитектурното бюро в България. Благодарение на богатия си опит като успешен и млад архитект, той се превръща в надежден партньор на компанията. Опитът на Тихомир в проектирането на различни по вид обекти е голям, но основната му специализация е в проектирането на офисна и жилищна архитектура. Бидейки член на Камарата на Архитектите в България, той е изключително полезен при законовите уредби и тяхното тълкувание. Тихомир менажира отношенията между Стивън Джордж Интернешънъл и Москва, по редица общи проекти. Негова отговорност е и развитието на Българския офис, презентирайки практиките на компанията пред редица местни инвеститори. Той координира всички проецеси, касаещи екипа и общата политика на фирмата.